Title: Vliv struktury povrchu lepených kompozitů na jejich smykovou pevnost
Authors: Horák, Lukáš
Advisor: Krystek Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kaňáková Sandra, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41474
Keywords: kompozitní materiály;smyková pevnost;lepený spoj;kohezivní vlastnosti;vap
Keywords in different language: composite materials;shear strength;glued joint;cohesive properties;vap
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním vyšetřením smykové pevnosti lepeného spoje kompozitu v závislosti na struktuře povrchu. Struktura povrchu byla ovlivněna výrobním procesem kompozitního materiálu. V práci je detailní popis výroby daných vzorků, včetně popisu použité technologie prosycování výztuže. Dále práce obsahuje vyšetření kohezivních vlastností použitého lepidla pomocí módů porušení, mód I a mód II.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on experimental investigation of shear strength of adhesive joint of the composite material depending on surface structure, which was influenced by manufacturing process of the composite material. The thesis contains detailed description of manufacturing process of the given samples including description of used reinforcement impregnation technology. Furthemore, the thesis contains examination of cohesive properties of the used adhesive using failure modes, mode I and mode II.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_horakl.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
Horak_oponent.pdfPosudek oponenta práce62,54 kBAdobe PDFView/Open
Horak_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce276,36 kBAdobe PDFView/Open
Horak_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce259,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.