Název: Postavení poškozeného v trestním řízení
Další názvy: Status of aggrieved person in the criminal procedure
Autoři: Truxa, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Baxa, Josef
Oponent: Kocina, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4164
Klíčová slova: poškozený;trestní řízení;adhezní řízení;náhrada škody;oběť;odškodňování obětí;procesní odklony;sekundární viktimizace;škoda;trestní stíhání;soukromá žaloba;vedlejší žaloba;podpůrná žaloba
Klíčová slova v dalším jazyce: aggrieved person;criminal procedure;damage restoration;victim;compensation programs;alternative resolvings of criminal offences;damage;prosecution;private suit;secondary victimisation
Abstrakt: Práce je zpracována jako trestněprávní analýza institutu poškozeného v českém trestním řízení. Věnuje se jak historickému vývoji institutu poškozeného, tak současnému stavu úpravy a možným východiskům řešení dílčích problémů s tématem souvisejích. Vedle páteřní analýzy problematiky poškozeného dále rozebírá odškodňování obětí trestné činnosti, možnosti procesních odklonů s ohledem na zájmy poškozeného a neopomíjí ani pohled ve světle mezinárodních dokumentů. V závěru nabízí krátké srovnání s německou úpravou postavení poškozeného.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis was compiled as an analysis of the status of aggrieved person in czech criminal procedure. The crucial topic is the historical and contempoarary summary of the problematics of the person aggrieved by criminal act. Apart from the main chapters, it also refers to the problematics of compensation programs for crime victims, possibilities of alternative resolvings of minor criminal offences and it also focuses on internation documents concerning the topic. In the last chapter can be found the comparison with german law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE DANIEL TRUXA.pdfPlný text práce646,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Truxa_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce950,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Truxa_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce921,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Truxa_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce300,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.