Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorStočesová, Simonacs
dc.contributor.authorVanišková, Petracs
dc.contributor.refereeKybic, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:59:05Z-
dc.date.available2010-01-25cs
dc.date.available2013-06-19T06:59:05Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-27cs
dc.identifier38288cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4165-
dc.description.abstractTéma diplomové práce je nebezpečné pronásledování. V oblasti práva se jedná o nový fenomén, ale v oblasti psychiatrie je tento jev znám již od osmnáctého století. V dnešní době techniky má pachatel větší možnosti k pronásledování oběti. Nebezpečné pronásledování se stalo trestným činem, protože při pronásledování vznikala u obětí obava o jejich život a zdraví. Česká republika se s účinností od 1. 1. 2010 přidala ke státům, které zahrnuly nebezpečné pronásledování do své trestněprávní úpravy.cs
dc.format74 s. (139 103 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnebezpečné pronásledovánícs
dc.subjecterotomaniecs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjectoběť trestného činucs
dc.subjectpachatel trestného činucs
dc.titleNebezpečné pronásledování - trestněprávní a kriminologická hlediskacs
dc.title.alternativeStalking - criminal-law and criminological aspecten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedTopic of this thesis is stalking. The law is a new phenomenon, but in the field of psychiatry, this phenomenon has been known since the eighteenth century. These days of technology has increased the possibility of the offender to persecute the victims. Stalking is a crime because the victims of persecution arose in fear of their lives and health. Czech Republic with effect from 1. 1. 2010 added to the states, which include stalking in their criminal legislation.en
dc.subject.translatedstalkingen
dc.subject.translatederotomaniaen
dc.subject.translatedoffense crimeen
dc.subject.translatedvictim of crimeen
dc.subject.translatedoffender of crimeen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nebezpecne_pronasledovani_trestnepravni_a_kriminologicka_hlediska.pdfPlný text práce461,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaniskova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce681,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaniskova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce717,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaniskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce290,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4165

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.