Title: Nebezpečné pronásledování - trestněprávní a kriminologická hlediska
Other Titles: Stalking - a criminal and criminological aspects
Authors: Bílková, Nicole
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4168
Keywords: pronásledování;oběti;násilí;pachatelé;sledování;obtěžování;prominenti;pronásledovatelé;nevyžádaná pozornost
Keywords in different language: stalking;victims;violence;offenders;observation;harassment;celebrity;stalkers;unwanted attention
Abstract: Stalking je fenoménem sociálně-patologickým, který se týká mezilidských vztahů. Všeobecně je za stalking považováno obtěžující a zastrašující jednání, které může mít podobu sledování, pozorování, telefonování, ale také vyhrožování a v horších případech dokonce fyzického násilí. Někdy se může jednat pouze o neškodný projev sympatií a pozornosti, ale může mít také ty nejvážnější důsledky a skončit až smrtí oběti.
Abstract in different language: Stalking is a socio-pathological phenomenon and is as such related to interpersonal relations. Harassing and intimidating acts are generally considered as stalking. Stalking may take several forms, for example watching, following or phone calling. Additionally, threatening and, in the worst case, physical aggression is also considered stalking. At times, stalking is only the harmless demonstration of sympathy or attention; however, the consequences of stalking may sometimes be as serious as the death of the victim.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dipl.prace.pdfPlný text práce932,97 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce706,78 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce852,58 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce259,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.