Název: Nebezpečné pronásledování - trestněprávní a kriminologická hlediska
Další názvy: Stalking - a criminal and criminological aspects
Autoři: Bílková, Nicole
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Kocina, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4168
Klíčová slova: pronásledování;oběti;násilí;pachatelé;sledování;obtěžování;prominenti;pronásledovatelé;nevyžádaná pozornost
Klíčová slova v dalším jazyce: stalking;victims;violence;offenders;observation;harassment;celebrity;stalkers;unwanted attention
Abstrakt: Stalking je fenoménem sociálně-patologickým, který se týká mezilidských vztahů. Všeobecně je za stalking považováno obtěžující a zastrašující jednání, které může mít podobu sledování, pozorování, telefonování, ale také vyhrožování a v horších případech dokonce fyzického násilí. Někdy se může jednat pouze o neškodný projev sympatií a pozornosti, ale může mít také ty nejvážnější důsledky a skončit až smrtí oběti.
Abstrakt v dalším jazyce: Stalking is a socio-pathological phenomenon and is as such related to interpersonal relations. Harassing and intimidating acts are generally considered as stalking. Stalking may take several forms, for example watching, following or phone calling. Additionally, threatening and, in the worst case, physical aggression is also considered stalking. At times, stalking is only the harmless demonstration of sympathy or attention; however, the consequences of stalking may sometimes be as serious as the death of the victim.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dipl.prace.pdfPlný text práce932,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce706,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce852,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce259,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4168

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.