Title: Ilustrace inspirované poezií
Authors: Vránová, Eva
Advisor: Hodonský František, Prof. akad. mal.
Referee: Plíhalová Monika, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41695
Keywords: linoryt;grafika;grafické techniky;barva;kompozice;krajina;brožura;tisk z výšky;historie
Keywords in different language: linocut;graphics;graphic techniques;color;composition;landscape;brochure;print from above;history
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření série šesti ilustrací inspirované verši ze sbírky básní Stébla trávy. Vyobrazuje motivy krajiny technikou vícebarevného linorytu s důrazem na kontrast a kompozici. Výsledkem této práce je soubor šesti grafických listů a dvě verze brožury. Součástí teoretické práce je vymezení pojmu grafika a rozdělení grafických technik, stručný popis vývoje grafiky, inspirační zdroje, technologický postup, proces tvorby a popis jednotlivých děl.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to create a series of six illustrations inspired by verses from the collection of poems Leaves of Grass. It depicts landscape motifs using the technique of multicolored linocut with an effect on contrast and composition. The result of this work is a set of six graphic sheets and two versions of the brochure. Part of the theoretical work is the definition of the concept of graphics and the division of graphic techniques, identification of document development, sources of inspiration, technological procedures, document processing and description of individual works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_vranova_eva.pdfPlný text práce6,29 MBAdobe PDFView/Open
Vranova_posudek_V_Hodonsky.pdfPosudek vedoucího práce690,78 kBAdobe PDFView/Open
Vranova_posudek_O_Plihalova.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Vranova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce242,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.