Název: Mladistvý pachatel a jeho trestní odpovědnost
Další názvy: Juvenilie offender and his criminal liability
Autoři: Galáž, Martin
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4172
Klíčová slova: mladistvý;mládež;dítě;věk;trestní odpovědnost;provinění;opatření;restorativní justice;kriminalita;Nizozemí;Rakousko
Klíčová slova v dalším jazyce: juvenile;youth;child;age;criminal lability;offence;punitive;restorative justice;delinquency;Holland;Austria;measure
Abstrakt: Práce je zaměřena na rozbor základů trestní odpovědnosti mladistvých a následků provinění mladistvých dle zákona č. 218/2003 Sb., a to i vzhledem k historickému vývoji a srovnání se zahraničními úpravami. Rovněž uvádí příčiny kriminality mladistvých.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on analysis of elements of criminal liability of juveniles and on the punitive measures as a result of offence regulated by Act No. 218/2003 Coll., respectively in regard of historical development and compared to foreign enactments. Also specifies sources of the crime development of juveniles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Martin Galaz.pdfPlný text práce381,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Galaz_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce743,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Galaz_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce698,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Galaz_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce295,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.