Název: Mladistvý pachatel a jeho trestněprávní odpovědnost
Další názvy: Juvenile offender and his criminal responsibility
Autoři: Hummelová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Novotný, František
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4174
Klíčová slova: mladistvý;trestní odpovědnost;provinění;opatření;soud pro mládež;Probační a mediační služba
Klíčová slova v dalším jazyce: juvenilie;criminal lability;offence;punitive measures;juvenile court;Probation and Mediation Service
Abstrakt: Práce je zaměřena na rozbor základů trestní odpovědnosti mladistvých a následků provinění mladistvých dle zákona č. 218/2003 Sb., a to i vzhledem k historickému vývoji a srovnání se zahraniční úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on analysis of elements of criminal liability of juveniles and on the punitive measures as a result of offence regulated by Act No. 218/2003 Coll., respectively in regard of historical development and compared to foreign enactment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPr.pdfPlný text práce401,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hummelova_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce764,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hummelova_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce890,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hummelova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce238,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4174

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.