Title: Analyzátor provozu Peer-to-Peer sítí
Other Titles: Peer-to-Peer traffic network analyzer
Authors: Vrba, Antonín
Advisor: Šimek Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Padrta Aleš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41746
Keywords: peer-to-peer;p2p;bittorrent;síťový analyzátor
Keywords in different language: peer-to-peer;p2p;bittorrent;network traffic analyzer
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vývojem síťového analyzátoru pro monitorování provozu Peer-to-Peer sítě BitTorrent. Nejdříve jsou prozkoumány principy fungování Peer-to-Peer sítí a je provedeno srovnání nejpoužívanějších protokolů. Práce se následně orientuje výhradně na síť BitTorrent včetně všech jejích rozšíření. K otestování již existujících řešení pro detekci BitTorrent provozu je definován jednotný scénář torrent stahování. Výsledky poukázaly na nedostatky existujících řešení ve všech testovaných případecha proto bylo navrženo a implementováno vlastní řešení. Nově vytvořený analyzátor byl stejným způsobem otestován a svými výsledky překonává ostatní řešení. Aplikace analyzátoru bude nasazena v prostředí kolejní sítě Západočeské univerzity.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the development of a new network analyzer for monitoring Peer-to-Peer traffic of BitTorrent applications. First, fundamental principles of Peer-to-Peer networks are explained and a comparison of the most used protocols is performed. After that, the thesis is entirely oriented on the BitTorrent network's features, including all its extensions.A torrent downloading scenario is presented to test existing BitTorrent traffic detection solutions. The results showed shortcomings in all tested cases and therefore a proper solution was designed and implemented. The newly created analyzer was tested in the same way and their results outperforms other solutions The analyzer will be deployed and used on University of West Bohemia dormitory network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_avrba_final.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
A17N0043Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce102,49 kBAdobe PDFView/Open
A17N0043Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce315,33 kBAdobe PDFView/Open
A17N0043Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce311,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.