Title: Automatické zpracování dat z meteostanic
Other Titles: Automatic data processing from weather stations
Authors: Pašek, Tomáš
Advisor: Prantl Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41781
Keywords: xpath;xml;regulární výraz;meteorologická stanice
Keywords in different language: xpath;xml;regular expression;weather station
Abstract: Cílem této bakalářské práce je prostudovat zpracování dat regulárními výrazy a jazykem XPath a vytvořit metodu na automatické generování těchto výrazů pro automatické zpracovávání dat z meteostanic. Regulární výrazy obecně slouží k validaci nebo parsování textových řetězců. Jsou podporovány v mnoha programovacích jazycích (např. Java, C nebo PHP). Jejich syntax se sice v jednotlivých jazycích liší, ale rozdíly nejsou příliš významné, tudíž se dají většinou lehce upravit i do jiného jazyka. Jazyk XPath slouží pro získávání dat z XML souborů. I pro něj je k dispozici podpora mezi mnoha programovacími jazyky. V této práci budou výrazy vytvářeny pro jazyk PHP.Cílem této bakalářské práce je prostudovat zpracování dat regulárními výrazy a jazykem XPath a vytvořit metodu na automatické generování těchto výrazů pro automatické zpracovávání dat z meteostanic. Regulární výrazy obecně slouží k validaci nebo parsování textových řetězců. Jsou podporovány v mnoha programovacích jazycích (např. Java, C nebo PHP). Jejich syntax se sice v jednotlivých jazycích liší, ale rozdíly nejsou příliš významné, tudíž se dají většinou lehce upravit i do jiného jazyka. Jazyk XPath slouží pro získávání dat z XML souborů. I pro něj je k dispozici podpora mezi mnoha programovacími jazyky. V této práci budou výrazy vytvářeny pro jazyk PHP.
Abstract in different language: The goal of this study is to research data processing using regular expressions and XPath language and create method for automatic generating of this expressions for automatic data processing from weather stations. Regular expressions are used to validation and parsing of strings. They are supported in many programming languages (for example Java, C or PHP). Their syntax is not same in all of them, but differences are not so big, so they can be often easily modified for different language. XPath language is used for for data processing from XML files. There is also support for XPath in many programming languages. Expressions in this study will be generated for PHP language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
weather_processing.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
A17B0319P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce28,91 kBAdobe PDFView/Open
A17B0319P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce193,37 kBAdobe PDFView/Open
A17B0319P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce42,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.