Title: Univerzální modul pro řešení dopravy pro e-shop
Other Titles: Universal shipping module for e-shop
Authors: Tauchenová, Lucie
Advisor: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Kurdík Michael, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41789
Keywords: php;nette;framework;mvc;webová aplikace;modul;řešení dopravy;e-shop
Keywords in different language: php;nette;framework;mvc;web application;module;shipment solution;e-shop
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního modulu, který umožní vybrat vhodné služby pro odeslání zásilky z e-shopu a zajistí komunikaci mezi informačním systémem e-shopu a dopravcem. Tato komunikace spočívá v získání dat od dopravce, a ve zpracování objednávek a jejich následném předání dopravci. Předpokladem pro realizaci modulu bylo provedení srovnání možností přepravy zásilek v České republice a analýza způsobů komunikace mezi e-shopy a vybranými dopravci. Výstupy obou analýz byly potom aplikovány ve výsledném modulu.
Abstract in different language: The subject of this thesis called is a design and implementation of a universal module that enables to select the appropriate services for sending a shipment from an e-shop and provides communication between the e-shop information system and the carrier. This communication consists in obtaining data from the carrier, and in processing orders and their subsequent transmission to the carrier. The prerequisite for the implementation of the module was a comparison of shipment options in the Czech Republic and an analysis of the methods of communication between e-shops and selected carriers. The outputs of both analyzes were then applied in the resultant module.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tauchenova-BPINI.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
A16B0151P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce21,64 kBAdobe PDFView/Open
A16B0151P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce20,65 kBAdobe PDFView/Open
A16B0151P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce104,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.