Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrůha Petr, Ing.
dc.contributor.authorVaic, Ondřej
dc.contributor.refereeVařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:59Z-
dc.date.available2019-10-7
dc.date.available2020-11-10T00:38:59Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-7
dc.identifier82910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41793
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat možnosti ovládání počítačových her pomocí eye--trackingu a rozhraní mozek-počítač (BCI) a následně vytvořit hru, ve které budou tyto technologie využity k jejímu ovládání. V teoretické části práce jsou popsány principy měření mozkové aktivity a pohybu očí. Následně jsou prozkoumána jednotlivá zařízení, která jsou pro tento účel vhodná. V praktické části bude implementována hra, v níž lze ovládat snowboardistu těmito technologiemi. Hra je určena především pro kognitivní trénink a zabavení pacientů, kteří mají v důsledku postižení omezené možnosti ovládat počítač běžným způsobem.cs
dc.format92 s. (96 869 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbcics
dc.subjecteegcs
dc.subjectrozhraní mozek-počítačcs
dc.subjectpočítačová hracs
dc.subjecthracs
dc.subjectunitycs
dc.subjectunity3dcs
dc.subjectherní enginecs
dc.subjecteye-trackingcs
dc.subjecteyetrackingcs
dc.subjecttobiics
dc.subjectmindwavecs
dc.titleRealizace jednoduché BCI hry s podporou pro eyetrackercs
dc.title.alternativeImplementation of a simple BCI game with support for eyetrackeren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis aims to explore the possibilities of controlling computer games using eye--tracking and brain--computer interface (BCI) and then create a game in which these technologies will be used to control it. The theoretical part describes the principles of measuring brain activity and eye movement. Subsequently, the individual devices that are suitable for this purpose are examined. In the practical part, a game will be implemented in which the player will control the snowboarder using these technologies. The game is designed primarily for cognitive training and entertainment of patients who have limited ability to operate a computer as a result of a disabilityen
dc.subject.translatedbcien
dc.subject.translatedeegen
dc.subject.translatedbrain-computer interfaceen
dc.subject.translatedcomputer gameen
dc.subject.translatedgameen
dc.subject.translatedunityen
dc.subject.translatedunity3den
dc.subject.translatedgame engineen
dc.subject.translatedeye-trackingen
dc.subject.translatedeyetrackingen
dc.subject.translatedtobiien
dc.subject.translatedmindwaveen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcP_Ondrej_Vaic_A17B0385P.pdfPlný text práce8,7 MBAdobe PDFView/Open
A17B0385P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce526,85 kBAdobe PDFView/Open
A17B0385P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce276,34 kBAdobe PDFView/Open
A17B0385P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce128,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.