Title: Domovní dohledový systém založený na mobilním telefonu
Other Titles: Mobile-phone based home-monitoring system
Authors: Zelenka, Pavel
Advisor: Mainzer Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Kačírek Robert, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41800
Keywords: aplikace pro mobilní telefony;android;domovní dohledový systém;chytrá domácnost;domovní zabezpečení;senzory;mqtt protokol;detekce pohybu;analýza souvislých oblastí;měření hluku
Keywords in different language: mobile application;android;home monitoring system;smart home;home security;sensors;mqtt protocol;motion detection;connected-component analysis;noise measurement
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvořit domovní dohledový systém založený na mobilním telefonu. Práce si dále dává za cíl prozkoumat zabudované senzory mobilního telefonu, které budou využitelné pro domovní dohledový systém. Zjistit možnosti připojení externích čidel. Pro zabudované i externí senzory analyzovat omezení. Bakalářská práce popisuje algoritmy a implementaci aplikace. Práce popisuje prováděné testovací případy a jejich výsledky.
Abstract in different language: The goal of this Bachelor's thesis is to develop a mobile phone-based home monitoring system. The work also aims to explore the built-in sensors of the mobile phone, which will be useable for a home-monitoring system. Find out the possibilities of connecting external sensors. Analyze limitations for built-in and external sensors. The bachelor's thesis describes the algorithms and implementation of the application. The work also contains functionality verification tests and test results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace.pdfPlný text práce571,8 kBAdobe PDFView/Open
A16B0176P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce45,08 kBAdobe PDFView/Open
A16B0176P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce36,74 kBAdobe PDFView/Open
A16B0176P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.