Title: Desktopová aplikace pro generování školního rozvrhu malé školy
Other Titles: Application for School Schedule Generation Usable for Benchmark of Testing Tools
Authors: Mikeš, Jakub
Advisor: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41803
Keywords: školní rozvrhy;generování;genetický algoritmus;algoritmus prohledávání a ukládání jen nekolizních položek;testování;java;junit
Keywords in different language: school timetable;generation;genetic algorithm;algorithm for searching and storing only non-collision items;testing;java;junit
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření desktopové aplikace pro generování školního rozvrhu malé školy používající externí soubory jako vstupy a výstupy. V teoretické části se budeme věnovat metodám, kterými lze tuto problematiku řešit. Dále bude popsán návrh algoritmů ke generování a samotná implementace celé aplikace. Podstatná část práce je věnována testování implementované aplikace a zhodnocení výsledků.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was to create desktop application for generating school timetable of small school using external files as inputs and outputs. In theoretical part, we focus on methods that can address this issue. In practical part, the design of generation algorithms and the actual implementation of the entire appliacation are described. A substantial part of this work is focused on the testing of the implemented application and evaluation of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mikes_Jakub.pdfPlný text práce4,59 MBAdobe PDFView/Open
A16B0085P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce55,21 kBAdobe PDFView/Open
A16B0085P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce191,91 kBAdobe PDFView/Open
A16B0085P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce111,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.