Title: Workflow pro BCI experiment
Other Titles: Workflow for BCI experiment
Authors: Průcha, Pavel
Advisor: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Vařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41805
Keywords: brain-computer interface;workflow;eeg;zpracování signálu
Keywords in different language: brain-computer interface;workflow;eeg;signal processing
Abstract: Brain-computer interface (BCI) dokáže významně pomoci lidem s nejen pohybovými problémy. BCI pracuje s elektroencefalografickými daty (EEG). Tato práce zjednodušuje práci se zpracováním těchto dat. Cílem bakalářské práce je najít vhodné nástroje pro vytváření workflow a vybrat z nich ten nejlepší pro BCI workflow. Po nalezení nejvhodnějšího nástroje je úkolem implementovat jednotlivé metody pro načítání, zpracování a vizualizaci eeg dat a udělat z nich uzly kompatibilní pro vybraný nástroj. Tyto uzly bude možné spojovat a vytvářet tak libovolné workflow.
Abstract in different language: Brain-computer interface (BCI) can significantly help people with not only movement problems. BCI works with electroencephalographic data (EEG). This work simplifies the work with the processing of this data. The aim of the bachelor thesis is to find suitable tools for creating a workflow and select the best one for the BCI workflow. After finding the most suitable tool, the task is to implement particular methods for reading, preprocessing and visualization of eeg data and make them nodes compatible for the selected tool. It will be possible to connect these nodes and create any workflow.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Workflow_pro_BCI_experiment.pdfPlný text práce7,06 MBAdobe PDFView/Open
A16B0114P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce423,05 kBAdobe PDFView/Open
A16B0114P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce286,54 kBAdobe PDFView/Open
A16B0114P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce76,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.