Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVáša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFrank, Jakub
dc.contributor.refereeVaněček Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:39:01Z-
dc.date.available2019-10-7
dc.date.available2020-11-10T00:39:01Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-7
dc.identifier82958
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41806
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sběrem a analýzou 3D dat pro rehabilitační software určený pro rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou, který má za cíl zvýšit dostupnost terapie pro pacienty s touto chorobou. Cílem práce je umožnit záznam vzorových cviků pomocí běžně dostupných akcelerometrů a trackerů a následná analýza pohybu pomocí vhodných hodnotících parametrů. Součástí práce je také integrace tohoto řešení do výsledné aplikace a ověření, zda je možné provádět analýzu pohybu pouze na základě znalosti orientace použitých senzorů bez nutnosti použití sledovacích stanic.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjectroztroušená sklerózacs
dc.subjectsběr datcs
dc.subjectanalýza pohybucs
dc.subjectimucs
dc.subjecthtc vivecs
dc.subjectunitycs
dc.titleSběr 3D dat pro rehabilitační software ve virtuální realitěcs
dc.title.alternativeAcquisition of 3D data for virtual reality rehabilitation softwareen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on data acquisition and data analysis for rehabilitation software used by patients with multiple sclerosis. Intent of the software is to increase the availability of therapy for patients with this disease. This thesis aims to be able to record movements with available accelerometers and trackers and afterward analyze movements in real-time. Analysis should be based on appropriate evaluation parameters. Part of this thesis is the integration of this analysis into the final rehabilitation application and verification if the evaluation of movement can be done based only on the orientation of sensors without the need for tracking stations.en
dc.subject.translatedvirtual realityen
dc.subject.translatedmultiple sclerosisen
dc.subject.translateddata acquisitionen
dc.subject.translatedmovement analysisen
dc.subject.translatedimuen
dc.subject.translatedhtc viveen
dc.subject.translatedunityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jakub_Frank.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
A18B0598P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce187,05 kBAdobe PDFView/Open
A18B0598P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce560,68 kBAdobe PDFView/Open
A18B0598P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce82,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.