Title: Nebezpečné pronásledování- trestněprávní a kriminologická hlediska
Other Titles: Stalking- criminal and criminological aspects
Authors: Kuruczová, Eva
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4181
Keywords: expartner;stalking;kyberstalking;formální stránka;materiální stránka;formy a metody jednání;oběť pronásledování;motiv;příčiny;postih;předběžné opatření;vykázání
Keywords in different language: expartner;stalking;cyberstalking;formal aspect;material aspect;forms and techniques of conduct;victim of persecution;causes;motive;sanction;precaution;reporting
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá podstatou stalkingu, jako moderního fenoménu ve společnosti. V úvodních kapitolách vymezuje samotnou definici a historický vývoj tohoto jevu. V následujícíh kapitolách přibližuje pojetí stalkingu v různých zemích a jejich umístnění do trestního systému. Následuje rozbor možnosti postihu stalkingu před a po zavedení nové skutkové podstaty trestného činu nebezpečné pronásledování do českého trestního zákoníku. V části: Kriminologické poznatky se práce věnuje motedám stalkerů, možnými příčinami a osobnostními rýsy jednotlivých pachatelů. Část této kapitoly rozebírá problematiku obětí stalkingu a možnostem jejich ochrany a obrany.
Abstract in different language: This work deal with substance of stalking as modern phenomen in society. In the introductory chapters it specifies definition and historical developement of this occurence. In following chapters it tries to describe the conception of stalking in different countries and its position in theirs criminal system. Then it follows analysis the possibilities of stalking sanction before and after establishing the new crime- so called stalking into a czech crimninal code. In part named criminological findings deal with techniques of stalkers, potentional causes of stalking and with characteristical trait of individual offenders. Part of this chapter engages in victims of stalkers and possibilities of theirs protection and defence against stalking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dipmlova prace-stalking.pdfPlný text práce640,55 kBAdobe PDFView/Open
Kuruczova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce647,12 kBAdobe PDFView/Open
Kuruczova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce730,25 kBAdobe PDFView/Open
Kuruczova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce282,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.