Title: Správa kryptoměn a akcií v mobilní aplikaci
Other Titles: Mobile application for managing cryptocurrency and stocks
Authors: Drtina, Ondřej
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Skupa Jindřich, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41810
Keywords: bitcoin;litecoin;kryptoměna;kryptoměny;akcie;mobilní aplikace;android
Keywords in different language: bitcoin;litecoin;cryptocurrency;cryptocurrencies;stocks;stock;mobile application;android
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě mobilní aplikace pro správu kryptoměn a akcií. Cílem práce bylo vytvoření produktu, který by nabídl funkce pro správu zmíněných možností investic v rámci jedné aplikace. Na začátku práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se akciového a kryptoměnového trhu, které jsou pro pochopení zbytku textu nezbytné. Následuje analýza již existujících aplikací, které ze zabývají správou akcií a kryptoměn. Práce dále obsahuje seznam funkcí, které by měla nově vytvořená aplikace splňovat a způsob jejich možné implementace. Aplikace je následně implementována pro platformu Android. V závěru jsou uvedeny testovací scénáře, kterými je možno ověřit funkčnost vytvořeného produktu.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with creation of mobile application, which will be capable of managing cryptocurrencies and stocks. The goal of this work was creation of product which would offer functionality for managing mentioned investment opportunities in one single application. At the beginning of this work are explained some terms regarding to stock and cryptocurrency market, which are necessary for understanding the rest of the text. Thesis continues with analysis of existing applications, which deals with managing stocks and cryptocurrencies. Bachelor´s thesis also contains list of functions, which should newly created application contain and also a possible way of implementation of these functions. Application is afterwards implemented for Android platform. Thesis also contains test cases through which functionality of the product could be verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drtina_A17B0202P.pdfPlný text práce14,93 MBAdobe PDFView/Open
A17B0202P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce62,52 kBAdobe PDFView/Open
A17B0202P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce411,72 kBAdobe PDFView/Open
A17B0202P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce88,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.