Title: Mobilní cestovní deník
Other Titles: Mobile travel journal
Authors: Kohoutek, Milan
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41814
Keywords: mobilní cestovní deník;react native;vývoj ios aplikace;mobilní aplikace
Keywords in different language: mobile travel journal;react native;mobile app;ios development
Abstract: Cílem této práce je vytvoření aplikace mobilního cestovního deníku pro platformu iOS. Účelem aplikace je motivovat uživatele k navštívení významných historických památek České republiky. Uživatelé svůj pokrok v počtu navštívených památek budou moci v aplikaci jednoduše sledovat. Analytická část práce se zaobírá prozkoumáním trhu konkurenčních aplikací a způsoby vývoje mobilních aplikací. Praktická část obsahuje návrh celého systému a popis jeho implementace. Závěr zahrnuje návrhy dalších rozšíření aplikace a je v něm popsáno testování implementovaného systému.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to create a mobile travel journal for the iOS platform. The main motivation is to force users to visit important historical monuments in the Czech Republic. Users will be able to easily monitor their progress in the number of visited monuments in the application. The analytical part of the thesis deals with the research of competing applications and the development of mobile applications. The practical part contains the design of the whole system and a description of its implementation. The conclusion includes suggestions for further extensions of the application and describes the testing of the implemented system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dokumentace.pdfPlný text práce25,49 MBAdobe PDFView/Open
A16B0058P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce51,31 kBAdobe PDFView/Open
A16B0058P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce413,75 kBAdobe PDFView/Open
A16B0058P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce114,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.