Title: Studium "Single Event Effects" (SEE) v polovodičových strukturách
Authors: Broulím, Pavel
Referee: Pospíšil Stanislav, Ing. DrSc.
Kos Šimon, Doc. Mgr. Ph.D.
Štekl Ivan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41843
Keywords: časová měření;časové značky;experimenty v částicové fyzice;fpga;měření zpoždění;převodník čas na číslo;synchronizace;tdc;ths788;vysoké rozlišení;zpoždění přenosové trasy
Keywords in different language: delay measurement;fpga;particle physics experiments;propagation delay;synchronization;tdc;ths788;timestamps;time measurement;time to digital converter;very high resolution
Abstract: Práce je zaměřena na časoměrné systémy s velmi vysokým rozlišením v řádu pikosekund. Nedílnou součástí těchto systému je jejich synchronizace, která je v práci popsána. Tyto systémy s velmi vysokým rozlišením vychází ze současných experimentů v částicové fyzice. V úvodní části jsou uvedeny možnosti použití různých přenosových médií včetně možnosti zvolení signálů pro časová měření. V další části jsou popsány převodníky času na číslo použité pro časoměrné systémy, včetně testů a jednotlivých měření s těmito převodníky. Poté se práce věnuje systému s několika místy pro získávání časových značek včetně jejich vzájemné synchronizace, která je zde vysvětlena a ověřená navrženými měřeními. Všechna měření jsou popsána a zhodnocena. Poslední část je zaměřena na použití navržených převodníků s jejich synchronizací v již proběhlých experimentech.
Abstract in different language: The thesis deals with systems dedicated to time measurement with very high resolution. The resolution is in the order of picoseconds. The necessary part of the systems is their synchronization which is described in the thesis. These kinds of systems with such resolution follow from current experiments in particle physics. The first part is focused on possible level signaling and transmission media in the time measurement systems. The second part introduces the time-to-digital converters which are used in time measurement systems, as well as measurements and tests with designed TDC with very high resolution. The third part describes the system with several nodes intended to timestamp application (time measurement). The system includes synchronization among the nodes and the synchronization principle is explained. The functionality is tested and measurement results are shown. Other usage of designed devices and the synchronization in experiments in particle physics is mentioned in the last part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Broulim_Pavel_dissertation.pdfPlný text práce14,79 MBAdobe PDFView/Open
broulim_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
broulim_p_opon.pdfPosudek oponenta práce3,41 MBAdobe PDFView/Open
broulim_p_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce548,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.