Title: Dimenzování baterie studentské elektroformule
Other Titles: Formula Student Accumulator Designing
Authors: Sonntag, David
Advisor: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Bednář Bedřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41846
Keywords: dimenzování baterie elektroformule;akumulátor samsung inr21700-30t;návrh baterie elektroformule;rešerže bateriových článků pro elektroformuli;studentská elektroformule zču fsg
Keywords in different language: sizing of the electroformula batterry;battery samsung inr21700-30t;electroformula battery design;battery cell research for electroformula;student electrical formula uwb fsg
Abstract: Cílem práce bylo vypočítat energii potřebnou pro baterii elektroformule, zvolit na základě podrobné rešerže vhodný bateriový článek, ověřit jeho vlastnosti měřením a následně navrhnout, dimenzovat a alespoň částečně optimalizovat baterii studentské elektroformule pro závod FSG z hlediska výkonu, chlazení, výdrže baterie, životnosti, mechanické koncepce (především hmotnosti a mechanické odolnosti) a ceny.
Abstract in different language: The aim of the work was to calculate the energy required for the electroformula battery, select a suitable battery cell based on detailed research, verify its properties by measurement then design, dimension and at attempt to optimize the student electroformula battery for FSG plant in terms of performance, cooling, battery life, mechanical concepts (especially weight and mechanical resistance) and prices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2020 - Sonntag David - E17B0095P.pdfPlný text práce11,73 MBAdobe PDFView/Open
082171_oponent.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
082171_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce821,39 kBAdobe PDFView/Open
082171_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce92,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.