Title: Návrh a realizace elektronkového RIAA korekčního předzesilovače
Other Titles: Design and realization of the RIAA vacuum tube preamplifier
Authors: Hartman, Jan
Advisor: Stifter Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Masopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41851
Keywords: elektronkový předzesilovač;gramofon;gramofonová přenoska;riaa filtr;riaa charakteristika
Keywords in different language: tube preamp;phonograph;phono cartridge;riaa filter;riaa characteristics
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis problematiky návrhu a realizace elektronkového RIAA korekčního předzesilovače pro gramofon. V první části jsou popsány technické parametry gramofonových přenosek vyskytujících se na trhu a dvě základní obvodové topologie předzesilovače. V druhé části je proveden kompletní návrh a výpočet vybrané topologie a napájecího zdroje. V závěrečné části je popsáno měření základních parametrů a z nich vyvozené závěry.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the description of the design and implementation of a tube RIAA correction preamplifier for a phonograph. The first part describes the technical parameters of phono cartridges present on the market and two basic circuit topologies of the preamplifier. In the second part, a complete design and calculation of the selected topology and power supply is performed. The final part describes the measurement of basic parameters and conclusions drawn from them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Hartman.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
082177_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce918,76 kBAdobe PDFView/Open
082177_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
082177_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce87,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.