Title: Návrh indukčního levitačního systému
Other Titles: Design of induction levitation device
Authors: Prágr, Jiří
Advisor: Slobodník Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41852
Keywords: elektrodynamická levitace;comsol multiphysics;numerický model;halbachova sestava;permanentní magnety;bldc motor;levitace v dopravě
Keywords in different language: electrodynamic levitation;comsol multiphysics;numerical model;halbach array;permanent magnets;bldc motor;levitation in transport
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na teoretický návrh elektrodynamického levitačního systému v simulačním programu a jeho následné praktické zkonstruování.
Abstract in different language: The Bachelor 's work is focused on theoretical design of an electrodynamic levitation system in a simulation program and practical construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Pragr_BP.pdfPlný text práce39,12 MBAdobe PDFView/Open
082178_oponent.pdfPosudek oponenta práce935,36 kBAdobe PDFView/Open
082178_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce950,44 kBAdobe PDFView/Open
082178_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce82,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.