Title: Měření svislých posunů mostní konstrukce
Other Titles: Measuring of vertical movements of bridge
Authors: Narovec, Petr
Advisor: Pitoňák Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Paurová Kolbeková Lucie
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41896
Keywords: svislý posun;nivelace;velmi přesná nivelace;měření posunů;2. lineární model
Keywords in different language: vertical displacement;levelling;very precise levelling;displacement measurement;gauss-markoff model
Abstract: Bakalářská práce se zabývá měřením svislých posunů mostní konstrukce. Jedná se o mostní konstrukci, která se skládá ze dvou železobetonových mostů, na silnici I/26. Práce je rozdělená do dvou částí - část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se nachází popis metod na měření posunu a deformací pomocí geodetických metod s důrazem na svislé posuny a metodu velmi přesné nivelace. V praktické části je popsáno realizované měření, zpracování naměřených hodnot, jejich zhodnocení a určení samotných svislých posunů na základě naměřených hodnot.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the measurement of vertical displacements of the bridge structure. It is a bridge structure consisting of two reinforced concrete bridges on the road I/26. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part there is a description of methods for measuring displacement and deformation using geodetic methods with emphasis on vertical displacements and the method of very precise levelling. The practical part describes practical displacements measurements, the processing of measured values, their evaluation and the determination of vertical displacements based on measured values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskaprace.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
PO_Narovec.pdfPosudek oponenta práce395,75 kBAdobe PDFView/Open
PV_Narovec.pdfPosudek vedoucího práce407,13 kBAdobe PDFView/Open
Narovec.pdfPrůběh obhajoby práce175,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.