Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKolovský František, Ing.
dc.contributor.authorTrnka, Petr
dc.contributor.refereeKepka Michal, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-22
dc.date.accessioned2020-11-10T00:40:05Z-
dc.date.available2019-10-21
dc.date.available2020-11-10T00:40:05Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-28
dc.identifier79352
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41897
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje porovnání vybraných databázových systémů s podporou prostorových dat s důrazem na porovnání prostorových indexů. Porovnání bylo řešeno implementací sady testů, které reprezentují velmi často používané dotazy pro prostorová data. V práci je zhodnocení jednotlivých testů se statistickou analýzou výsledků. Na základě zjištěných údajů je možné pohlížet na MongoDB jako na dobrou alternativu k tradičním řešením.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsystém řízení báze datcs
dc.subjectprostorový indexcs
dc.subjectpostgresqlcs
dc.subjectmongodbcs
dc.subjectcouchdbcs
dc.titlePorovnání vybraných databázových systémů s podporou prostorových datcs
dc.title.alternativeComparison of selected database systems with spatial data supporten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the comparison of selected database systems with the support of spatial data with emphasis on the comparison of spatial indexes. The comparison was solved by implementing a set of tests that represent very frequently used queries for spatial data. The work includes the evaluation of individual tests with statistical analysis of results. Based on the obtained data, MongoDB can be seen as a good alternative to traditional solutions.en
dc.subject.translateddatabase management systemen
dc.subject.translatedspatial indexen
dc.subject.translatedpostgresqlen
dc.subject.translatedmongodben
dc.subject.translatedcouchdben
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trnka_BP.pdfPlný text práce17,83 MBAdobe PDFView/Open
PV_Trnka.pdfPosudek vedoucího práce540,07 kBAdobe PDFView/Open
PO_Trnka.pdfPosudek oponenta práce918,76 kBAdobe PDFView/Open
Trnka.pdfPrůběh obhajoby práce174,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.