Title: Studium učitelství pro mateřské školy v distanční formě při nouzovém stavu
Other Titles: Teaching study for nurseryschools in distance form in a state of emergency
Authors: Honzíková, Jarmila
Citation: HONZÍKOVÁ, J. Studium učitelství pro mateřské školy v distanční formě při nouzovém stavu. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, roč. 3, č. 1, s. 14-19. ISSN 2571-2519.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/41929
ISSN: 2571-2519
Keywords: distanční vzdělávání;elektronické opory;univerzita
Keywords in different language: distance learning;electronic support;university
Abstract: Současné vzdělávání je charakterizováno průnikem nových technologií do vyučovacích metod a forem práce nejen na základních, středních, ale hlavně na vysokých školách. Vedle klasických přednášek a seminářů, mají studenti k dispozici takéelektronické opory např. ve formě e-kurzů. Které elektronické opory jsou nejčastěji využívány vyučujícími, ukázala krizová situace v letním semestru akademického roku 2019/20, kdy celý svět zasáhla pandemie COVID 19. Všudypřítomný koronavirus v podstatě vrhl studenty i vyučující ze dne na den do zcelanové situace, ve které výuka probíhala pouze distanční formou.
Abstract in different language: Current education is characterized by the penetration of new technologies intoteaching methods and forms of work not only at primary, secondary, but mainly at universities. In addition to classical lectures and seminars, students also have electronic support, eg in the form of e-courses. The crisis situation in the summer semester of the 2019/20 academic year, when the world was hit by the COVID 19 pandemic. The ubiquitous coronavirus basically threw both students and teachers into a completely new situation in which the teaching took place only by distance.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Honzikova.pdf510,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD