Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Liebl, Vojtěch
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41948
Keywords: kniha;autorská kniha;experimentální;experiment;grafika;grafický design;písmo;typografie;digitální;brožura;biologie;příroda;ekosystém;struktura;systém;znakový systém;znaky;symboly;design;volná tvorba;vr;ilustrace;organismus;budoucnost;tisk
Keywords in different language: book;author's book;experimental;experiment;graphic;graphic design;type;typeface;typography;experimental typography;digital;brochure;structure;system;sign system;symbol;design;vr;illustration;biology;nature;ecosystem;organism;future;print
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tvorbou experimentální autorské knihy "Organismus". Využil jsem zkušeností z předchozích let studia pro vytvoření knihy - nejklasičtějšího média grafického designu. Je postavena na vlastním znakovém systému, který funguje jako výrazový prostředek a zároveň definuje obsah knihy. Každý symbol reprezentuje jedno písmeno abecedy a zároveň jeden specifický biologický termín. Uvnitř práce se prolínají tři světy - grafický design, biologie a osobní perspektiva. Pro tuto knihu jsem vytvořil tři různá písma. Kniha naplňuje koncepci různorodého světa přírody a fenoménů v ní díky různým přístupům tvorby vizuálů a obrazové složky (např. modelování ve VR, digitální manipulace obrazů, vektorové ilustrace, práce v programu Glyphs). Celý proces byl výzkumem možností, které objevená prolnutí mezi světy nabízí.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with my experimental author's book "Organism". I used all the experience from the past years of study, to create the book - the most classic medium in graphic design. It is based on own symbol system, which works as a content creator. Every symbol refers to specific biological term. This book steps beyond the field of one topic. I tried to connect graphic design and biology with my personal perspective. I designed three specific typefaces for this project. Book fullfils idea of diverse natural world with various visual elements produced by different digital techniques (like modeling in VR, photoshop editing, vector illustrations). The whole process was a research of possibilities, which graphic design could provide.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_liebl_vojtech.pdfPlný text práce79,5 MBAdobe PDFView/Open
LIEBL.docxPosudek oponenta práce520 kBMicrosoft Word XMLView/Open
LIEBL_0.docxPosudek vedoucího práce54,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open
LIEBL.pdfPrůběh obhajoby práce315,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.