Název: Sankce uplatňované u mladistvých pachatelů
Další názvy: Sanctions applied on juvenile offenders
Autoři: Škachová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4198
Klíčová slova: sankce mladiství
Klíčová slova v dalším jazyce: sanctions offenders
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o sankcích uplatňovaných u mladistvých pachatelů dle platné právní úpravy, rozebrány jsou jednotlivé druhy opatření včetně aplikační praxe, dále práce obsahuje srovnání se slovenskou úpravou a v závěru návrhy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is focused on the topic Sanctions Applied to Juvenile Offenders and I created it on the basis of existing legislation. I described the distribution and characteristics of educational, protective and punitive measures. For comparison I chose Slovak legislation. My knowledge of the issue is summarized in the conclusion of the thesis as well as my recommendation of several proposals of de legeferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce472,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skachova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce868,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skachova_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skachova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce235,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4198

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.