Název: Nedbalostní zavinění v trestním právu
Další názvy: Criminal law's culpability
Autoři: Toman, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4201
Klíčová slova: nedbalost;zavinění;subjektivní stránka;úmysl
Klíčová slova v dalším jazyce: culpability;negligence;subjective aspect;intention
Abstrakt: Práce pojednává o zavinění a zejména o jeho nedbalostní formě. Nastiňuje historický vývoj zavinění na našem území a porovnává ho se slovenskou úpravou. V závěru uvádí i hodnotí návrhy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with culpability and mostly with the negligent form of culpability. In the second part this work compares it with Slovak criminal law and discusses historical development of negligence. In the last chapter it deals with de lege ferenda eventualities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nedbalostni zavineni v trestnim pravu.pdfPlný text práce644,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toman_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce660,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toman_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce652,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toman_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce285,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.