Title: "UNEXPECTED ....."
Other Titles: "UNEXPECTED ....."
Authors: Kopecká, Kateřina
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Podmanická Mira, Mgr. art. ArtD.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42023
Keywords: design;produkt;objekt;socha;glazura
Keywords in different language: design;product;object;sculpture;glaze
Abstract: V mé práci jsem chtěla divákům přiblížit můj postoj ke keramické tvorbě. Vznikl soubor o 80ti kusech, který tvoří 8 opakujících se tvarů. Každý kus má svoji specifickou glazuru. Jednotlivé objekty v divákovi vyvolávají různé asociace a to způsobené tvarem, barvou a názvem. Objekty přecházejí z užitého umění k sochařství. Všechny tvary slouží jako estetický doplněk ale zároveň má každý svoji funkci.
Abstract in different language: In my work I wanted to give an idea of my stance on ceramic creation. I've made a set of 80 pieces, which consist of 8 recurrent forms. Each piece has its own specific glaze. Every individual object arouses various associations in a viewer. Associations that are caused about by shape, color and title. The objects are changing from applied arts to sculpture. Each shape serves as an aesthetic accessory but at the same simultaneously has its own function.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kopecka_Katerina.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
KopeckaK_v.doc.docxPosudek vedoucího práce41,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
KopeckaK_o.docPosudek oponenta práce62 kBMicrosoft WordView/Open
KopeckaK.pdfPrůběh obhajoby práce353,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.