Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVogel Petr, Doc. M.A.
dc.contributor.authorHonomichl, Jan
dc.contributor.refereeVernerová Volná Tereza, MgA. Mgr.
dc.date.accepted2020-8-25
dc.date.accessioned2020-11-17T00:30:11Z-
dc.date.available2019-9-30
dc.date.available2020-11-17T00:30:11Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-31
dc.identifier83339
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42034
dc.description.abstractVe své bakalářské práci na téma Světlo/stín, se zaměřuji na tvary skryté a viditelné. Vhodné tvary jsem cíleně hledal v průřezech čepelí historických i moderních chladných zbraní a dále se jimi nechal volně inspirovat při tvorbě broží. Cílem mé práce bylo vytvořit kolekci broží pro lidi, kteří mají společný zájem o šerm v jeho historické, scénické, či sportovní podobě. A rádi by u sebe měli šperk, který jim bude připomínat jejich koníček i v běžném civilním životě. Jako materiál pro výrobu samotných broží jsem zvolil polyuretanovou pěnu Necuron 651 o vysoké hustotě tzv.. umělé dřevo. K jeho zpracování do požadovaného tvaru jsem použil kombinaci strojů a ručního nářadí z oboru dřeva i kovu. Finální podoba povrchu je broušena pod vodou smirkem o hubosti 600 zrn/cm2,. Zabarvení povrchu je docíleno lihovým mořidlem, které je následně fixováno matným přestřikovým lakem. Vysledné tvary pusobí klidně a důstojně avšak ve fantazii se snadno mohou proměnit v ostrou zbraň.cs
dc.format42 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvětlo/stíncs
dc.subjectčepelcs
dc.subjectšermcs
dc.subjectnecuron 651cs
dc.titleSVĚTLO / STÍNcs
dc.title.alternativeLIGHT / SHADOWen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis on the topic Light / Shadow focuses on hidden and visible shapes. I searched for right and applicable shapes in the blade cross-sections of historical and modern edged weapons, and I was freely inspired by these weapons when creating my brooches. As my bachelor work I created a collection of brooches for those who are interested in historical fencing, stage combat or modern sport fencing and they would appreciate such a piece of jewelry as a remembrance of their hobby in everyday life. As the material used for the production of the brooches, I chose NECURON? 651, a high-density polyurethane foam, so-called artificial wood. To process the material into the desired shape, I used a combination of machines and hand tools, being used in wood and metal processing. The final shape of the surface was sanded and honed under water with an emery paper with density 600 grit / cm2. The surface was colored by an alcohol mordant, that was fixed with a clear matt varnish spray afterwards. The final shapes look calm and dignified, but in the imagination they can easily turn into a sharp weapon.en
dc.subject.translatedlight/shadowen
dc.subject.translatedbladeen
dc.subject.translatedfencingen
dc.subject.translatednecuron 651en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_honomichl_small-compressed.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Honomichl_v.pdfPosudek vedoucího práce214,07 kBAdobe PDFView/Open
Honomichl_o.docxPosudek oponenta práce41,34 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Honomichl.pdfPrůběh obhajoby práce310,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.