Title: ZDÁ SE, ŽE NANEJVÝŠ PEČLIVÉ A KULTIVOVANÉ ŘEMESLNÉ PROVEDENÍ JE NA VYMŘENÍ / L. SUTNAR
Other Titles: It seems, that the most careful and cultivated craftmanship is dying out./L. SUTNAR
Authors: Kopecká, Soňa
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Pouzar Martin Jošt
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42035
Keywords: pečlivost;kultivovanost;duše;rozpad;stáří;architektura;okno;brož
Keywords in different language: care;sophistication;soul;decay;old age;architecture;window;brooch
Abstract: Stejně jako je lidské oko zvané branou do duše člověka, je pro mne okno též jakousi pomyslnou branou do duše budovy. Má duše prochází hlubokým emocionálním kolapsem ze soustavného týrání a postupné devastace. Utápím se v depresích, úzkostech a slastné světlo na konci tunelu zatím v nedohlednu. V zubožených ruinách vidím zhmotněné kopie své duše. Chvácena destrukcí chci zobrazit, jak se na letmý prvý pohled může zdát, že nanejvýš pečlivé a kultivované řemeslné provedení je na vymření, jak z dokonalého, propracovaného tvarosloví působením vlivů vnějších vznikne troska. Jak krásná, pečlivá a kultivovaná může být destrukce. Pojala jsem tuto práci jako možnost osobní terapie. Plně si uvědomuji, že každý z nás ve svém životě prochází jistým bojem a všichni máme bolesti, kterým čelíme. Má práce reaguje na přirozené stárnutí a rozpad, jímž si všichni procházíme. Začíná zrodem a blíží se konci. Ukazuje, že i ve tmě je stále vůle žít.
Abstract in different language: Just as the same as human eye is called the gateway to the soul of human, I think the window is a kind of imaginary gateway to the soul of the building. My soul is going through deep emotional collapse, caused by constant abuse and gradual devastation. I am still waiting for delightful light in the end of the tunnel, but it is still not coming. I see materialized copies of my soul in the impoverished ruins. I am overwhelmed by destructions, I want to show how, at first glance, the most meticulous and the most sophisticated craftsmanship may seem to be extinct, how from a perfect, elaborate morphology could the influence of the outside make a wreck. How beautiful, meticulous, and cultivated could be the destruction. I took this work as a possibility of personal therapy. I am fully aware that each of us is going through a struggle in our lives and we all have the pain we face. My work responds to the natural aging and decay that each of us are going through. It begins with birth and it is nearing to the end. It shows, that even in the dark there is still the will to want to live.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kopecka_Sona.pdfPlný text práce10,66 MBAdobe PDFView/Open
KopeckaS_v.pdfPosudek vedoucího práce212,67 kBAdobe PDFView/Open
KopeckaS_o.docPosudek oponenta práce54,5 kBMicrosoft WordView/Open
KopeckaS.pdfPrůběh obhajoby práce312,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.