Title: Světlo a prostor
Other Titles: Light and space
Authors: Tomášková, Michaela
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42046
Keywords: světlo;prostor;světelné znečištění;design;podchod;osvětlení;produkt
Keywords in different language: light;space;light pollution;corridor;product;mycelium material
Abstract: Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Světlo a prostor. Mým úkolem bylo navrhnout svítidlo, které zároveň prostor utváří. Chtěla jsem navrhnout objekt, který by byl inspirován přírodou. Jako prostor pro můj objekt jsem si vybrala tmavý průchod nebo podchod. Pro reálný produkt jsem navrhla použití materiálu utvářeného podhoubím, ale pro funkční model jsem použila termoplast z rýžových slupek. Zároveň jsem při své práci experimentovala s materiály.
Abstract in different language: As the bachelor thesis, I chose Light and space. I was supposed to create a light, which interacts with space. I wanted to design an object which would be inspired by nature. As a space for my object, I chose a dark corridor. I chose mycelium material for the real product but for prototype, I chose thermoplastic material. Also, in my work, I made some experiments with materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomaskova_Michaela_svetlo_a_prostor.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_v.pdfPosudek vedoucího práce334,34 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_o.pdfPosudek oponenta práce489,67 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce348,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.