Title: Zpracování bioodpadu
Other Titles: Biowaste processing
Authors: Fröhrová, Tereza
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Siebert Petr, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42049
Keywords: bioodpad;kompostování;vermikompost;udržitelný design;ekologie;žížaly
Keywords in different language: biowaste;composting;vermicompost;sustainable design;ecology;earthworms
Abstract: Práce se zabývá designem kompostéru do bytu, který pracuje na principu rozkladu bioodpadu pomocí speciálních žížal. Takový kompostér se nazývá vermikompostér a je určený především ke kompostování kuchyňského bioodpadu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis was to design a composter for an apartment, which works on the principle of distribution of biowaste using special earthworms. This composter is called a vermicomposter and is suitable for composting kitchen biowaste.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_frohrova_tereza.pdfPlný text práce36,45 MBAdobe PDFView/Open
Frohrova_v.pdfPosudek vedoucího práce335,19 kBAdobe PDFView/Open
Frohrova_o.docxPosudek oponenta práce41,82 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Frohrova.pdfPrůběh obhajoby práce243,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.