Title: Síla identity
Other Titles: Power of identity
Authors: Šťastná, Michaela
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Toušová Jana
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42070
Keywords: síla identity;radost;objekt;šňůry
Keywords in different language: the power of identity;joy;object;cords
Abstract: Téma této diplomové práce je Síla identity. Vlastní, velmi silná zkušenost jako inspirace. Splnění snu, sebrání odvahy, abych se začala učit hrát na hudební nástroj, nalezení dobrého učitele a nástroje. Tyto body pro jeden sen zapadají do sebe jako kousky puzzle. Tato zkušenost a její vývoj mi přináší radost, kterou jsem se zde inspirovala. Snažila jsem se radost zachytit pomocí objektu, přičemž nejdříve jsem pracovala s barevným přirovnáním, materiálem a posléze pomocí skic jsem docílila návrhu objektu v nadživotní velikosti. Snažila jsem se zachytit v objektu něco nehmatatelného, něco, co vnímám jako jedinečné, osobní, křehké a proměnlivé. Objekt se skládá ze dvou dřevěných desek, ve kterých jsou našroubovaná oka. Jedna deska je zavěšená ze stropu, druhá je umístěna přesně pod ní. Mezi nimi jsou napnuté šňůry z recyklované bavlny v různých úhlech a směrech tak, aby vytvořily nestejnorodý zamotaný střed.
Abstract in different language: Topic of my diploma thesis is Power of identity. My own, very strong experience as a inspirations. Make dream come true, gather courage to start learn how to play musical instrument, find good teacher and instrument. All these points, for one dream, fit together as a pieces of puzzles. This experience and her progression makes me happy - gives me pure joy and this is my inspiration. I tried transformed something untouchable - feeling - the joy to the object. My first steps were in color comparisons, materials and then through skethes I designed life size object. I tried described something untouchable- joy- which is unique, personal, delicate and changeable for me in object. This object has two wooden boards in these boards are "iron eyes" One board is hung from ceiling and second exactly under the first on the floor. Between them are stretched cords made of recycled cotton in various directions and angles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dpfinal_stastna.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Stastna M.docPosudek oponenta práce56,5 kBMicrosoft WordView/Open
StastnaM.docPosudek vedoucího práce54,5 kBMicrosoft WordView/Open
Stastna.pdfPrůběh obhajoby práce257 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.