Title: Peněžitý trest - trestněprávní a kriminologické aspekty
Other Titles: Fine, criminal and criminological aspects
Authors: Všahová, Dana
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Fastner, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4208
Keywords: trestní zákon;trestní řád;trest;peněžitý trest;peněžité opatření;alternativní tresty;trest odnětí svobody;náhradní trest;výkon trestu;mladistvý;kriminologie
Keywords in different language: criminal law;criminal procedure;punishment;monetary punishment;monetary measures;alternative punishments;imprisonment;alternative penalty;enforcement of sentence;juvenile;crimimology
Abstract: Tématem diplomové práce je peněžitý trest. Práce se zaměřuje na hmotněprávní úpravu a procesněprávní úpravu peněžitého trestu. Práce obsahuje i stručný přehled některých evropských zahraničních úprav, se zaměřením na úpravu peněžitého trestu. Závěrem jsou nastíněny možné návrhy na změnu hmotněprávní i procesněprávní úpravy peněžitého trestu v pojetí de lege ferenda.
Abstract in different language: The theme of this thesis is fine, criminal and criminological aspects. The thesis focuses materially on the legal arrangements for pecuniary penalty in material and formal sense. This thesis contains a brief overview of some of Europe´s foreign regulations, focusing on a fine adjustment. Finally outlines possible proposals to amend the substantive and procedural modifications in the concept of a monetary penalty on legal aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - penezity trest, D. Vsahova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Vsahova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce752,74 kBAdobe PDFView/Open
Vsahova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce717,64 kBAdobe PDFView/Open
Vsahova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce288,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.