Název: Peněžitý trest - trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: Fine, criminal and criminological aspects
Autoři: Všahová, Dana
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Fastner, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4208
Klíčová slova: trestní zákon;trestní řád;trest;peněžitý trest;peněžité opatření;alternativní tresty;trest odnětí svobody;náhradní trest;výkon trestu;mladistvý;kriminologie
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal law;criminal procedure;punishment;monetary punishment;monetary measures;alternative punishments;imprisonment;alternative penalty;enforcement of sentence;juvenile;crimimology
Abstrakt: Tématem diplomové práce je peněžitý trest. Práce se zaměřuje na hmotněprávní úpravu a procesněprávní úpravu peněžitého trestu. Práce obsahuje i stručný přehled některých evropských zahraničních úprav, se zaměřením na úpravu peněžitého trestu. Závěrem jsou nastíněny možné návrhy na změnu hmotněprávní i procesněprávní úpravy peněžitého trestu v pojetí de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is fine, criminal and criminological aspects. The thesis focuses materially on the legal arrangements for pecuniary penalty in material and formal sense. This thesis contains a brief overview of some of Europe´s foreign regulations, focusing on a fine adjustment. Finally outlines possible proposals to amend the substantive and procedural modifications in the concept of a monetary penalty on legal aspects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - penezity trest, D. Vsahova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vsahova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce752,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vsahova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce717,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vsahova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce288,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4208

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.