Title: Day by day
Other Titles: Day by day
Authors: Postolenko, Nonna
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Svatíková Zuzana, Mgr. art.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42080
Keywords: porcelán;cibulák;sada;socha;sousoši;rusko;chochloma;keramika;kyč
Keywords in different language: porcelain;china;onion;set;statue;russia;chochloma;ceramics;kitsch
Abstract: Moje práce je vizualizací minulosti, přítomnosti a především budoucnosti. Nejistota, se kterou prožíváme každý den, mě motivovala k tomu, abych dala svůj život do pořádku, získala jasnou a uspořádanou představu o tom, co se děje a co se stane. Lze říci, že jsem si svůj život rozdělila na určité kapitoly: konec umění, rodina, minulost / přítomnost / budoucnost, okolnost nepředvídatelná v průběhu plánování. Každá z výše uvedených kapitol popisuje, jak by vypadal můj život, kdybych žila v Rusku, a jak v případě života v Česku. Nejtěžší životní rozhodnutí "kde bude tvůj nový domov" jsem neučinila. Z různých důvodů, z nichž jeden je politický, jsem musela rozdělit svůj život na dvě části a přemýšlet o tom, zda to byla správná volba. Jak by vše vypadalo jinde? Co kdyby? A tak dále, stále dokola, protože nikdo neznáme a nedozvíme se odpověď na tyto otázky. Samozřejmě jsem se snažila najít odpověď a s kapkou humoru a ironie vytvořit objekty, které by mi o tom umožnily přemýšlet a udělat si lepší představu.
Abstract in different language: My work is a visualisation of past, present and mainly the future. Uncertainty with which we live every single day motivated me to get my life together and to get a clear and arranged picture about what is going on and what si going to happen. Let´s say I divided my life into certain chapters : end of art, family, past / present / future, a circumstance which is unpredictable in planning. Each of all above mentioned chapters describes how would my life looked like if I lived in Russia and how it would looked like if I stayed in Czech Republic. The harderst life decision " where will be my new home" has not been made yet. From various reasons, one of the is political, I had to split my life into two parts and I have to think if that was right decision. How would everything looked like in the other place? What if? These kind of thoughts on and on because nobody knows the answer on these questions. I tried to find the answers, of course, and with a bit of humour and irony, I tried to create objects, which would make my thinking possible and would help me with getting a better view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nonna_Postolenko_0.pdfPlný text práce15,33 MBAdobe PDFView/Open
Postolenko.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Postolenko.docxPosudek vedoucího práce42,11 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Postolenko_0.pdfPrůběh obhajoby práce406,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.