Title: Ilustrovaná non-fiction kniha (didaktická)
Other Titles: Illustrated non-fiction book (didactic)
Authors: Bartošová, Eva
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Eliáš Petr, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42084
Keywords: kniha;autorská kniha;ilustrace;kresba;český jazyk;synonyma;antonyma;homonyma;paronyma;frazémy;idiomy;nářečí
Keywords in different language: book;author´s book;illustration;drawing;czech language;synonyms;antonyms;homonyms;paronyms;phrasemes;idioms;vernacular curiosities
Abstract: Tématem diplomové práce je ilustrovaná non-fiction kniha zabývající se záludnostmi českého jazyka. Název knihy zní "Pozdě bycha honiti". V knize se tento "bych" objevuje jako tajemný, všudypřítomný tvor, který nás provází celou knihou. Kniha je rozdělena na několik částí, jsou to: synonyma, antonyma, homonyma, paronyma, frazémy a idiomy, nářeční zajímavosti. Kniha je bohatě ilustrována a doplněna o krátké texty nebo o další rozšiřující informace.
Abstract in different language: The topic of my diploma thesis is an illustrated non-fiction book. The book is dealing with Czech language and it's interests. Czech idiom 'Pozdě bycha honiti' was used for a title of the book. The meaning in English is 'That ship has sailed' and it's inspired by one part of the book where I deal with the topic of idioms. The other parts of the book are synonyms, antonyms, homonyms, paronyms, phrasemes and idioms, and vernacular curiosities. The book is richly illustrated and accompanied by short texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bartosova_Eva.pdfPlný text práce17,4 MBAdobe PDFView/Open
Bartosova.docPosudek vedoucího práce41,5 kBMicrosoft WordView/Open
Bartosova_0.docPosudek oponenta práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce269,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.