Title: Bibliofilie a soubor grafických listů
Other Titles: Bibliophily and a set of graphic sheets
Authors: Hora, Pavel
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Raudenský Martin, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42089
Keywords: bibliofilie;autorské knihy;ilustrace;grafické listy;linoryt;linořez;tisk z výšky;ruční sazba;obsah a forma;knižní vazba;mapa
Keywords in different language: bibliophilia;authored books;illustrations;graphic sheets;linoryte;linocut;print from above;hand rate;content and form;book binding;map
Abstract: Netradiční pojetí knihy z hlediska ilustrace, použitých materiálů a vazby, využití možností tisku z výšky zvolením vhodných technologických postupů pro zpracování obrazu a textu, provázání dvou forem vyjádření obsahu díla: podoby knižního svazku a volných grafických listů.
Abstract in different language: The non-traditional conception of the book in terms of illustration, materials and bindings used, the use of printing possibilities from a height by choosing appropriate technological procedures for processing image and text, the interlocking of two forms of expression of the content of the work: the form of the book volume and the loose graphic sheets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_hora_pavel pruvodni zprava.pdfPlný text práce182,2 kBAdobe PDFView/Open
Hora.pdfPosudek oponenta práce525,98 kBAdobe PDFView/Open
Hora.docPosudek vedoucího práce52 kBMicrosoft WordView/Open
Hora_0.pdfPrůběh obhajoby práce262,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.