Title: Ilustrovaná kniha
Other Titles: Illustrated book
Authors: Opletalová, Julie
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42092
Keywords: ilustrace;ilustrovaná kniha;klasická literatura;risograf
Keywords in different language: illustration;illustrated book;classical literature;risograph
Abstract: Série ilustrací ke knize Williama Goldinga Pán much ve formě svázané ilustrované knihy. Průvodní zpráva obsahuje popis vývoje projektu, postupu práce a finálního díla. Kniha obsahuje 26 ilustrací, ilustrované jsou i předsádky a obálka knihy. Cílem práce bylo vytvořit sadu ilustrací, která známé literární dílo nejen doprovází, ale i rozvíjí za pomoci prvků vizuální komunikace srozumitelných pro co nejširší okruh čtenářů.
Abstract in different language: A series of illustrations for the novel Lord of the Flies by William Golding in the form of an illustrated hard-cover book. The theoretical part of the work consists of a description of the development of the project, the work procedure and the final result. The book contains 26 illustrations, the cover and the endpapers are also illustrated. The goal of this project was to create a series of illustrations to not only accompany the text of this classical literary work, but also develop it, using elements of visual comunication comprehensible to as many readers as possible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Opletalova_Julie.pdfPlný text práce30,1 MBAdobe PDFView/Open
Opletalova.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordView/Open
Opletalova_0.docPosudek oponenta práce57,5 kBMicrosoft WordView/Open
Opletalova.pdfPrůběh obhajoby práce266,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.