Title: Vizuální identita existujícího subjektu
Other Titles: Visual identity of the existing subject
Authors: Jelínková, Petra
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Scholleová Martina, MgA. Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42099
Keywords: grafický design;obalový design;brand;logo;grafický manuál;startup;firma;kecky;tiskoviny;obuv;web;tenisky;krabice;etiketa;plátno;potisk
Keywords in different language: graphic design;packaging design;brand;logo;graphic manual;startup;company;kecky;print materials;shoes;web;sneakers;shoe box;label;canvas;print
Abstract: Předmětem této diplomové práce je nová vizuální identita firmy Kecky. Kecky jsou česká startup firma, vyrábějící plátěné tenisky, které svým vzhledem vycházejí z tradice let 1965-1980. Klíčovými hodnotami firmy jsou minimální negativní dopad na životní prostředí a respekt k tradici a řemeslu. Cílem firmy je nabídnout tradiční tenisky, ale v novém, moderním vzhledu. Ruční výroba tenisek probíhá lokálně v České republice. Firma neměla do této chvíle ucelenou vizuální identitu. Výsledkem mé diplomové práce je nová vizuální identita, která reflektuje zaměření firmy, její hodnoty a zároveň se snaží zaujmout zákazníky moderním vzhledem. Hlavní částí práce je grafický manuál, který obsahuje pravidla nezbytná pro zachování jednotné prezentace značky. V rámci diplomové práce jsem pro potřeby firmy vytvořila nové písmo Kecky Bold. Součástí práce jsou také nové vzory potisku plátna, design krabice na obuv, etikety nebo návrh vzhledu webu a jeho mobilní verze. Moje práce je jistě pouze malým příspěvkem do světa grafického designu, nicméně doufejme, že bude velkým přínosem pro firmu Kecky, se kterou jsem spolupracovala.
Abstract in different language: Subject of this diploma thesis is a new visual identity of company Kecky. Kecky is a Czech startup company manufacturing canvas sneakers in tradition of Czech shoes of years 1965-1980. Core values of the company are minimum negative impact on the environment and respect to the tradition and handicraft. Company's aim is to offer traditional sneakers but in a new, modern look. Production of these sneakers is local and purely handmade. Kecky have had no coherent visual presentation until now. The result of my diploma work is a visual identity that reflects specialization of the company, its values and has a modern look which would be attractive for customers. The main part of my work is brand manual covering necessary rules to preserve consistent presentation of the brand. Within the framework of my thesis I also created a new font Kecky Bold, designed for company's needs. There are other parts created within the project as well, such as new canvas patterns, shoe box and labels or design of the web page. My work is indeed only a small contribution to the world of graphic design, however I believe it will have a big impact on the company Kecky I cooperated with.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jelinkova_Petra.pdfPlný text práce27,32 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova.docxPosudek vedoucího práce505,83 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jelinkova.pdfPosudek oponenta práce783,27 kBAdobe PDFView/Open
JelinkovaP.pdfPrůběh obhajoby práce254,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.