Název: Ukládání a výkon ochranného léčení
Další názvy: Sentencing and execution of protective treatment
Autoři: Záblocká, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Fastner, Jindřich
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4210
Klíčová slova: duševní porucha;nepříčetnost;toxikomanie;alkoholismus;zabezpečovací detence;ochranné léčení;trestný čin;pachatel;trestní odpovědnost;trestní řízení;psychiatrická léčebna
Klíčová slova v dalším jazyce: mental illness;insanity;addiction;alcoholism;security detention;protective treatment;crime;perpetrator;criminal responsibility;criminal proceedings;mental hospital
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá ukládáním a výkonem ochranného léčení. Cílem práce je popsat stav tohoto institutu, poukázat na některé problémy z praxe, případně pokusit se navrhnout jejich řešení. Ochranné léčení je jedním z ochranných opatření. Jeho základním úkolem je ochrana společnosti před pachatelem trestného činu. Ochranné léčení může být uloženo ve formě ústavní či ambulantní, přičemž je možné jej vykonat před, při a stejně tak po výkonu trestu odnětí svobody. Může být ovšem uloženo i bez trestu, především pokud se jedná o nepříčetného pachatele. Diplomová práce obsahuje i komparaci s právní úpravou tohoto institutu v Německu. Již v průběhu práce je poukazováno na určité problémy vznikající při výkonu ochranného léčení v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with sentencing and execution of protective treatment. The target is to describe a status of this institute, point to some known problems comes of practice and alternatively also to try to suggest theirs solution. Protective treatment is one of protective measures. The main task is to protect a society against perpetrator. Protective treatment can be imposed on offender in two ways of institutional form or ambulatory form. Its possible to execute it before imprisonment as well as during imprisonment and also after the prison sentence. The protective treatment may be imposed on perpetrator even without crime sentence - in case of deranged offender. This dissertation includes also a comparison with legislation of this institute in Germany. During this work it is also pointed to some concrete difficulties comes of protective treatment execution in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ukladani a vykon ochranneho leceni.pdfPlný text práce540,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zablocka_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce898,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zablocka_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce764,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zablocka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce268,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.