Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Kopřivová, Terezie
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Nedoma Tomáš
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42100
Keywords: písmo;abeceda;litera;typografie;grafický design;vzorník;kniha;lineární antikva
Keywords in different language: typeface;alphabet;symbol;character;letter;typography;graphic design;type specimen book;linear antiqua
Abstract: Panicum je akcidenční písmo, které kombinuje rysy serifových a bezserifových písem a může být označeno jako lineární antikva. Font byl inspirován psaním plochým perem, což se projevuje především v šikmě seříznutých dřících některých minusek. Verzálky vzdáleně připomínají římskou kapitálu, avšak jejich vážnost je v kontrastu s dynamickými minuskami. Písmo je představeno ve vzorníku, který obsahuje skici, kompletní sadu znaků a ukázky jejich užití. Panicum je vhodné pro nadpisy, zejména pro neformální akce, festivaly apod.
Abstract in different language: Panicum is a display typeface that combines principles of both sans-serif and serif and can be described as Linear Antiqua. The font is inspired by writing with a flat pen. That can be seen especially in sharply cut stems of some lowercases and large contrast in strokes. Uppercase letters remotely resemble Roman capital model and their solemnity contrasts with dynamic minuscules. The typeface is introduced in a type specimen book that shows early sketches, a complete character set and demonstration of its use. Panicum could best serve for titling, for it's legibility decreases in small sizes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Koprivova_Terezie.pdfPlný text práce12,73 MBAdobe PDFView/Open
KoprivovaT.docxPosudek vedoucího práce505,09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
KoprivovaT.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
KoprivovaT_0.pdfPrůběh obhajoby práce257,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.