Title: Pařezník tuhý ‒ panellus ringens – vzácná nebo přehlížená houba?
Other Titles: Panellus ringens – rare or overlooked fungus?
Authors: Holec, Jan
Kout, Jiří
Citation: HOLEC, J., KOUT, J. Pařezník tuhý ‒ panellus ringens – vzácná nebo přehlížená houba?. Mykologické listy, 2020, roč. 146, č. září, s. 1-8. ISSN 1213-5887.
Issue Date: 2020
Publisher: Česká vědecká společnost pro mykologii
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42157
ISSN: 1213-5887
Keywords: Panellus violaceofulvus;P. mitis;ekologie;rozšíření;taxonomie;Česká republika
Keywords in different language: Panellus violaceofulvus;P. mitis;ecologz;distribution, taxonomy;Czech Republic
Abstract: Článek shrnuje údaje o rozšíření a ekologii druhu Panellus ringens v České republice. Zatím jsou známy pouhé čtyři lokality – jedna v Krkonoších, dvě na Šumavě a jedna v Tachovské brázdě. Všechny nálezy pocházejí z tenčích větví listnáčů, konkrétně vrb a břízy. Jedná se o vlhká stanoviště, jak přirozená, tak člověkem ovlivněná. Jsou uvedeny rozlišovací znaky vůči podobnému vzácnému druhu P. violaceofulvus a běžnému P. mitis. U druhu P. violaceofulvus, který roste na dřevě jehličnanů, zejména jedle, jsou stručně shrnuty jeho lokality v České republice.
Abstract in different language: The article summarises data on the distribution and ecology of Panellus ringens in the Czech Republic. So far, only four localities are known, one in the Krkonoše Mts., two in Šumava Mts. and one in Tachovská brázda basin. All collections come from rather thin branches of deciduous trees, namely willows and birch. The habitats are moist, both natural and manmade. Features distinguishing it from the similar species, the rare P. violaceofulvus and the common P. mitis, are given. For P. violaceofulvus, which grows on coniferous wood, especially fir, its Czech localities are listed in brief.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká vědecká společnost pro mykologii
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Panellusringens_ML-146-2-2020_01-Holec_Kout.pdf679,35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD