Název: Nebezpečné pronásledování - trestněprávní a kriminologická hlediska
Další názvy: Stalking - criminal-law and criminological aspects
Autoři: Šumavská, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4216
Klíčová slova: nebezpečné pronásledování;stalking
Klíčová slova v dalším jazyce: stalking
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je nebezpečné pronásledování, které je poměrně novým fenoménem. V posledních letech se začaly stále více objevovat případy, kdy docházelo k dlouhodobému pronásledování osob, které vzbuzovalo důvodnou obavu o jejich život a zdraví. Souvisí to zejména s rozvojem společnosti a moderní techniky, kdy veškerá komunikace probíhá prostřednictvím mobilních telefonů a internetu. Byla potřeba vzniklou situaci efektivně řešit, proto již některé státy zahrnuly nebezpečné pronásledování do svých právních řádů. Mezi takovými státy je nyní i Česká republika, která pojem nebezpečného pronásledování zahrnula jako novou skutkovou podstatu do nového trestního zákoníku, jenž nabyl účinnosti od 1. ledna 2010.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is about Stalking, which I chose because it is a relatively new phenomenon. Recently, the cases of stalking, where there was a long-term persecution of people who feared for their lives and health, began to appear more often. That is related with the development of society and modern technology, when all the communication is done through cell phones and the Internet. It was necessary to effectively deal with this situation. That is why some countries already included stalking in their jurisdictions. Among such countries is now the Czech republic, which included the concept of stalking in new criminal code, which came into effect from 2010/01/01.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Nebezpecne pronasledovani.pdfPlný text práce773,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sumavska_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sumavska_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce806,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sumavska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce347,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4216

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.