Title: Výzkumná zpráva z akčního výzkumu projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti
Authors: Komzáková, Martina
Sochor, Pavel
Slavíková, Marie
Feiferlíková, Romana
Citation: Výzkumná zpráva z akčního výzkumu projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. 1. vyd.Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 110 s. ISBN 978-80-261-0396-7.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Gymnázium a Hudební škola hl.m. Praha, ZUŠ, Portedo o.p.s.
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/42163
ISBN: 978-80-261-0396-7
Keywords: vzdělávání;výtvarná výchova;hudební výchova;rovné příležitosti;výzkum
Keywords in different language: education;research;arts;music;equal opportunities
Abstract: Akční výzkum se uskutečnil v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. V souladu s projektovým zadáním byl výzkum koncipován jako orientovaný na praxi a na zvyšování kvality výuky. Výzkumným designem byl zvolen akční výzkum, který má být nástrojem k reflexi a zlepšování vlastní praxe ze strany samotných učitelů. Výzkum se zaměřil na obory výtvarná a hudební výchova, které společně patří do oblasti Umění a kultura (terminologie národního vzdělávacího programu ‒ RVP ‒ pro ZŠ, gymnázia, ZUŠ). V textu je podrobně popsán výzkum a konkrétní výsledky výzkumu pro hudební obor a pro výtvarný obor. Shrnutí poznatků z obou výzkumů je uvedeno v závěru textu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KHK)
Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KPS)
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyzkumna_zprava_web.pdfPlný text2,71 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.