Title: Péče o ženu s osteoporózou – přehledová studie
Other Titles: Care for a woman with osteoporosis – overview study
Authors: Archalousová, Alexandra
Andraščíková, Štefánia
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 47-64.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42169
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: žena;péče;osteoporóza;prevence;diagnostika;terapie
Keywords in different language: woman;care;osteoporosis;prevention;diagnostics;therapy
Abstract: Nejdůležitějším preventivním faktorem je tvorba co největšího množství kostní hmoty až do dosažení maximálního množství kostní hmoty (peak bone mass). Toho lze dosáhnout vhodnou fyzickou aktivitou a dostatečnou výživou, obsahující hlavně vápník, vitamin D a proteiny. Diagnostika osteoporózy se provádí jednak pomocí laboratorních markerů, ale hlavně pomocí celotělové osteodenzitometrie (DXA). U žen je nejčastější formou osteoporóza postmenopauzální, která je způsobená deficitem estrogenů. Osteoporóza je závažný medicínský a ošetřovatelský problém, který každoročně zapříčiní mnoho fraktur u klientek/pacientek na celém světě.
Abstract in different language: Creationof the highest level of bone mass is the most important preventative factor. This can be achieved by consistent and physical activity and adeguate nutrition high in calcium, vitamin D and proteins. The diagnosis of osteoporosis is achieved eitherby laboratory tests, or mainly by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Amongst women osteoporosis is mainly caused by estrogenicdeficits. Osteoporosis is valid medical and nursing problem implicated many fractures of clients/patients in the whole world.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Archalousová.pdfPlný text152,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.