Title: Biofyzika a nelékaři aneb proč nemít strach z tohoto předmětu v rámci bakalářského studia
Authors: Maffei Svobodová, Ludmila
Kymplová, Jaroslava
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 75-87.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42171
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: bakalářské studium;biofyzika;vzdělávání;nelékaři
Keywords in different language: bachelors;biophysics;education;non-doctors
Abstract: Studium na Vysoké škole v rámci vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek má v náplni celou řadu odborných předmětů pro daný bakalářský obor. Jedno však tyto dva bakalářské obory mají společné – předmět Biofyzika. Mnoho studentů a studentek uvádí, že má strach z tohoto předmětu, proč jej mají vůbec zařazený do jejich studijního plánu. Tento článek pojednává o biofyzice, proč je zařazena do výuky, proč je důležitá nejen pro lékaře, ale především pro všeobecné zdravotní sestry, porodní asistentky a fyzioterapeuty a jaký přínos má pro studenty a studentky v praxi.
Abstract in different language: Studies at the University of General Nursing and Midwives have a wide range of specialized subjects for the bachelor's degree program. However, one of these two bachelor fields has in common - the subject Biophysics. Many students say they are afraid of this subject, why they have it included in their curriculum at all. This article deals with biophysics, why it is included in the classroom, why it is important not only for doctors, but especially for general nurses and midwives and physiotherapists and how it benefits students in practice.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maffei Svobodová;.pdfPlný text286,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.