Title: Ošetřovatelské intervence v současné národní legislativě české republiky v kontextu pojmů
Authors: Frei, Jiří
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 88-95.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42172
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: činnosti zdravotnických pracovníků;ošetřovatelské intervence;ošetřovatelství;nelékařští zdravotničtí pracovníci
Keywords in different language: activities of health professionals;nursing intervention;nursing;non - medical health professionals
Abstract: Práce všeobecné sestry v České Republice a veškeré ošetřovatelské intervence jsou úzce svázány s platnou legislativou. V roce 2017 došlo k zásadní změně ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků novelou zákona. Ta by měla podle MZČR vyřešit akutní nedostatek sester v českých nemocnicích. Dnem 1. září 2017 nabyl v České Republice účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné umožňuje získat vybraným zdravotnickým pracovníkům kvalifikaci všeobecné sestry nebo dětské sestry zkráceným (minimálně ročním) studiem na vyšší odborné škole. Novela zákona ruší pozici zdravotnického asistenta a místo něj zavádí pozici praktické sestry, která pracuje bez odborného dohledu. Novelou zákona 96/2004 Sb. skončila také k 1. 9. 2017 registrace nelékařských zdravotnických pracovníků u NCO NZO navázaná na celoživotní vzdělávání formou kreditního systému. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává v zákoně zachována v souladu se směrnicí EU 2005/36/ES. Fakticky tak přechází na zaměstnavatele povinnost umožnit či zajistit nelékařům vhodné kontinuální vzdělávání. Zde je bohužel několik technických výkladů na praktické provedení a samotný přístup zaměstnavatelů a způsob podbory či zajištění vzdělávání nelékařů se tak může diametrálně odlišovat. Během roku 2017 pak take vešla v platnost vyhláška 391/2017, která mění vyhlášku 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Výše uvedené právní normy ve svém kontextu definují činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků, tzn. jsou úzce spojeny se zajištěním ošetřovatelských intervencí. Ke splnění cíle byla tedy využita analýza obsahu právních předpisů České republiky.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frei.pdfPlný text106,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.