Title: Využití mnemotechnik u vysokoškolských studentů oboru ošetřovatelství
Authors: Kroupová, Lenka
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 96-99.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42173
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: vzdělávání;vysokoškolský student;mnemotechniky;trénink
Keywords in different language: education;university student;mnemonics;training
Abstract: V souladu s rozšiřující se působností tréninku mnemotechnik je zaměřena pozornost na studenty vysoké školy, ke zvýšení efektivity jejich studijních dovedností. Součástí práce je popis průběhu tréninkových setkání u 12 vysokoškolských studentů a je zkoumán vliv tréninku mnemotechnik na úspěšnost jejich studia. Informace byly získány pomocí metody analýza dokumentů.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroupová.pdfPlný text90,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.