Title: Prevence katétrových infekcí cévního řečiště
Authors: Kroufková, Karolína
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 134-136.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: anotace
annotation
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42177
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: katétrové infekce krevního řečiště;preventabilita;bundles of care;rizikové factory;aseptické techniky práce
Keywords in different language: catheter infections of the bloodstream;preventability;bundles of care;risk factors;aseptic work techniques
Rights: © autoři
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroufková.pdfPlný text86,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.